Odbiór mieszkania po wynajmie – o czym pamiętać?

Opublikowane przez svager dnia 14 listopada 2023

Moment odbioru mieszkania po skończonym okresie wynajmu to chwila na to, by właściciel mógł upewnić się, że wszystkie zobowiązania najemcy zostały wypełnione. O czym trzeba pamiętać, by nie przeoczyć niczego ważnego? Podpowiadamy, jak prawidłowo zorganizować odbiór mieszkania!

Na czym polega odbiór mieszkania po wynajmie?

Gdy okres wynajmu mieszkania zbliża się ku końcowi, przychodzi pora na zorganizowania ostatniego spotkania z lokatorami. Wtedy następuje ostateczne rozwiązanie łączącej ich umowy. Jest to czas na odebranie wszystkich kompletów kluczy i upewnienie się, że stan lokalu jest zadowalający. Wtedy też właściciel mieszkania sprawdza, czy w okresie najmu nie pojawiły się długi związane z użytkowaniem lokalu.

Czasami sporządza się wstępny protokół odbioru lub raport – po zauważeniu zniszczeń i usterek właściciel uzgadnia z najemcami, w jakim zakresie mają oni dokonać napraw przed ostatecznym zdaniem mieszkania. Taka wcześniejsza inspekcja pozwoli uniknąć dodatkowych kosztów, a wynajmującemu pomoże skrócić czas potrzebny do przygotowania lokalu dla kolejnych osób. Koniecznie weź ze sobą tę listę na dzień zdania lokalu, by móc zweryfikować, czy mieszkańcy sumiennie wykonali wszystkie konieczne naprawy.

Nawet jeśli przez cały okres wynajmu lokatorzy nie zgłaszali żadnych uwag co do stanu technicznego mieszkania, zawsze należy osobiście lub za pośrednictwem przedstawiciela sprawdzić stan faktyczny lokalu. Nie zawsze jest to kwestia nieuczciwości najemcy, choć oczywiście zdarzają się też takie sytuacje. 

Jak kwituje się odbiór mieszkania?

Pokwitowanie odbioru lokalu jest niezbędne do tego, by oficjalnie uznać mieszkanie za odebrane. Wszystkie uwagi spisane na specjalnym protokole i podpisane przez obie strony są podstawą do wzajemnych roszczeń. Dlatego należy podejść do tego rzetelnie i skrupulatnie. Należy też oczekiwać, że mieszkanie będzie odpowiednio przygotowane, a więc posprzątane i opróżnione z rzeczy lokatorów. W tym celu konieczne jest wcześniejsze ustalenie dogodnego terminu. Oczywiście należy przy tym przestrzegać zapisów znajdujących się w umowie. Jeśli jest tam wzmianka o czasie wypowiedzenia, trzeba go zachować.

Podczas ostatniego spotkania najemcy z wynajmującym lokal powinien być pozostawiony w takim samym (niepogorszonym) stanie, w jakim lokator go odebrał od właściciela. Wtedy sporządza się protokół odbioru mieszkania od najemcy. 

Dokument w dwóch egzemplarzach odczytuje się i uzupełnia w obecności obu stron, co kwituje się podpisami wynajmującego lub jego pełnomocnika oraz najemcy. Jest to potwierdzenie zgody na odbiór mieszkania, co definitywnie kończy umowę i zapobiega ewentualnym późniejszym roszczeniom. 

Dlatego przed podpisaniem protokołu odbioru mieszkania należy upewnić się, że wszystkie nieścisłości zostały wyjaśnione w sposób nie budzący sprzeciwu żadnej ze stron. Brak podpisu jest równoznaczny z brakiem zgody na odbiór mieszkania w aktualnym stanie i zmusza zainteresowane osoby do podjęcia próby polubownego rozwiązania konfliktu. Jeśli do tego nie dojdzie, czasem konieczne jest przekazanie sprawy na drogę sądową.

Co powinien zawierać protokół odbioru mieszkania od najemcy?

Staranne i rzetelne prowadzenie dokumentacji lokalu na wynajem pomaga uniknąć nieporozumień między najemcą a wynajmującym. Dlatego warto tak opracować treść protokołu, by zamykała ona temat bez zbędnych niedomówień. Jest to w interesie wynajmującego oraz najemcy, chociaż to właściciel mieszkania lub pośrednik jest stroną przygotowującą protokół.

Spis stanu liczników na początku i na końcu trwania umowy najmu

Uniknięcie nieporozumień w kwestii zużycia mediów to jeden z ważniejszych powodów spisywania dokumentacji podczas przekazywania lokalu. Protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania po wynajmie to dokument opisujący aktualny stan mieszkania oraz wartości wskazywane przez liczniki w momencie odbioru. Obie strony powinny uważnie zapoznać się z treścią dokumentu przed jego podpisaniem. Warto wspólnie sprawdzić stan liczników, by nie dopuścić do powstania problemów spowodowanych przez zwykłą pomyłkę lub literówkę. Najwygodniej jest stworzyć tabelę, do której następnie zapisuje się wartości odczytywane z liczników. 

Dokładny opis pomieszczeń z wyszczególnieniem wyposażenia

Jak najdokładniejsze przedstawienie wyglądu łazienki, kuchni i innych elementów mieszkania pozwala uniknąć wątpliwości co do ich rzeczywistego stanu w momencie przekazania lokalu. W protokole powinny być opisane wszystkie pomieszczenia wraz z uwzględnieniem ich wyposażenia, czyli sprzętów, jakie się w nich znajdują. Należy dążyć do dokładnego określenia urządzeń znajdujących się w środku. 

Można dołączyć fotografie ilustrujące wygląd wnętrz i znajdujących się w nich przedmiotów. Zdjęcia warto zapisać na nośniku lub wydrukować i potraktować jako załącznik do umowy. Przykładem może być łazienka, w której znajduje się: pralka, prysznic, umywalka, miska WC, lustro. Sprawdzając to pomieszczenie należy zwrócić uwagę na stan armatury, drożność odpływów kanalizacyjnych i wygląd baterii. Warto też zajrzeć do szafek i skrupulatnie notować wszystkie zauważone uszkodzenia, np. oberwaną półkę lub stłuczone kafelki na podłodze.

Kontrola dostępu do wynajmowanego mieszkania – lista kompletów kluczy

W dokumencie potwierdzającym odbiór mieszkania musi też być wyszczególnione, ile kompletów kluczy, pilotów do bramy lub kart zbliżeniowych przekazuje właściciel lokatorom. Oczywiście wszystkie te przedmioty muszą wrócić w niepogorszonym stanie do rąk wynajmującego. Zapisanie dokładnej liczby pozwala uniknąć pomyłek.

Kiedy podpisuje się protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół podpisuje się zarówno na początku okresu obowiązywania umowy najmu, jak i po zakończeniu tego czasu. W ten sposób można dokonać porównania obu opisów i określić, czy nastąpiło pogorszenie stanu technicznego lokalu. Oczywiście nie dotyczy to uszkodzeń, które są oznaką normalnego użytkowania pomieszczeń, np. zużycia się podłogi, uszczelek w oknach i drzwiach, drobnych zarysowań na blatach. 

Porównanie stanu mieszkania przed rozpoczęciem wynajmowania oraz po zakończeniu tego okresu zabezpiecza zarówno właściciela lokalu, jak i lokatorów przed nieuczciwym zachowaniem drugiej strony. Dzięki temu można jasno określić, kto ile zużył energii elektrycznej, wody ciepłej i zimnej oraz gazu. To upraszcza rozliczenie z dostawcami. Podpisanie protokołów pozwala też określić, jakie naprawy są potrzebne. Na podstawie takiego zestawienia właściciel może zaplanować niezbędne prace remontowe oraz przygotować się na nie finansowo.

Rozliczenie mediów po zakończeniu najmu – jak uniknąć przykrych niespodzianek?

Nie da się ukryć, że w kwestii wynajmu na pierwszy plan wysuwają się nadmiarowe koszty po stronie właściciela. Dlatego, jeśli chcesz uniknąć niespodziewanych wydatków po zakończeniu umowy, przed podpisaniem protokołu odbioru upewnij się, że najemca uiścił wszystkie opłaty za media. Najlepiej jest poprosić go, by w trakcie trwania wynajmu otrzymane rachunki za prąd, wodę, gaz i inne opłaty administracyjne przechowywał w oddzielnej teczce lub segregatorze wraz z dowodami zapłaty. Inną opcją jest bezpośredni kontakt z dostawcą mediów. Sprawę możesz załatwić osobiście, czasem także telefonicznie lub mailowo. W ten sposób upewnisz się, że lokator nie zostawił długów.

Rozliczenie po zakończeniu najmu – co zrobić w sytuacji zadłużenia?

Co w przypadku, gdy odkryjesz nieprawidłowości w rozliczeniach? Możesz wtedy poprosić najemcę o dokonanie przelewu likwidującego zadłużenie. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest potrącenie różnicy kwoty z kaucji, którą najemca wpłacił przed rozpoczęciem wynajmu. 

Kaucja ma na celu zabezpieczenie interesu właściciela mieszkania. Jest to kwota wpłacana na konto wynajmującego po podpisaniu umowy. Służy do pokrycia ewentualnych kosztów naprawy zniszczeń, które powstały z winy najemcy. 

Jeśli suma długów przekracza tę wartość, lokator powinien dopłacić różnicę lub przekazać Ci pieniądze na poczet zadłużenia. Dla zapewnienia transparentności rozliczeń wszystkie przekazane sumy zapisuj w dacie otrzymania, potwierdzając to podpisem swoim i najemcy. Możesz też zobowiązać najemcę na piśmie do przelania określonej kwoty tytułem uiszczenia brakującej opłaty.

Umowa najmu – dokument ułatwiający odbiór mieszkania

Aby uniknąć zawirowań związanych z odbiorem mieszkania, należy bardzo starannie przeanalizować treść umowy najmu jeszcze przed momentem jej podpisania. W prawidłowo sporządzonym dokumencie powinny być jasno określone obowiązki obu stron, a także konsekwencje, jakie będą wynikały z zaniedbania tych obowiązków. W umowie warto też zawrzeć obowiązujące terminy uiszczania opłat oraz warunki, które muszą zostać spełnione przy odbiorze. W treści zawarta jest też informacja o wysokości kaucji oraz o tym, na co może zostać ona przeznaczona.

W jakiej sytuacji warto skorzystać z pomocy pośrednika?

Dobra organizacja poszczególnych etapów wynajmu sprawia, że przedsięwzięcie ma większe szanse zakończyć się sukcesem. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego stresu oraz nie narazić się na dodatkowe koszty. 

Odpowiednio sformułowana treść umowy to jeden z warunków, jakie należy spełnić, by było to możliwe. Jeśli nie wiesz, jak stworzyć dobrze przygotowane dokumenty, rozważ skorzystanie z pomocy pośrednika. Jest to doskonale rozwiązanie zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje Ci doświadczenia i dopiero zaczynasz swoją działalność na rynku nieruchomości. W umowie sporządzonej przez specjalistę zawarte będą wszystkie niezbędne zapisy. Zasady wynajmu będą jasno określone, co ułatwi porozumienie między Tobą a najemcą i nie pozostawi miejsca na domysłu lub spekulacje. 

Ponadto, pośrednik może również uczestniczyć w odbiorze, by prowadzić negocjacje i usprawnić przebieg spotkania. Fachowiec znający się na wynajmie wie, czego się spodziewać i co należy sprawdzić podczas odbioru lokalu. Jest też obiektywnym obserwatorem, co jest często dodatkowym atutem w przypadku nieporozumień i konfliktów z lokatorami. Pośrednik zawsze reprezentuje wynajmującego i działa z jego najlepszym interesie. 

Co sprawdzić przy odbiorze mieszkania?

Zanim zdecydujesz się na podpisanie protokołu odbioru, wraz z lokatorem przejdź się po wszystkich pomieszczeniach w mieszkaniu i dokładnie sprawdź faktyczny stan instalacji, urządzeń, mebli i sprzętów. Zwróć uwagę na wygląd podłóg i ścian, drzwi oraz okien. Upewnij się, że poprawnie działają najważniejsze instalacje doprowadzające media. Na podstawie tych informacji możliwe jest dokonanie rozliczenia po zakończeniu najmu. Gdy zauważysz jakieś zniszczenia, zapisuj je na protokole. 

Stwierdzenie uszkodzeń lub braków w wyposażeniu

Po krótkotrwałym lub długotrwałym wynajmie może okazać się, że w mieszkaniu brakuje niektórych urządzeń. Niekiedy zostają stwierdzone uszkodzenia lub awarie. W takiej sytuacji właściciel mieszkania może żądać od najemcy naprawy urządzeń we własnym zakresie lub uiszczenia zapłaty za naprawę. Jeśli stwierdzono uszkodzenia lub braki w wyposażeniu nie znajdującym się na liście przedmiotów w protokole zdawczo-odbiorczym, należy dopisać je na obu egzemplarzach odręcznie. Zapis ten trzeba potwierdzić podpisami obu stron. 

Jeśli występuje taka potrzeba, po uzyskaniu zgody ze strony najemcy zachowaj dla siebie część lub całość kaucji. Wysokość tej kwoty zależy od stopnia pogorszenia stanu mieszkania z winy najemcy. Do potrącanej sumy nie wlicza się kosztu planowanych remontów lub napraw wynikających ze zwykłego zużycia się mieszkania. Jest to np. odmalowanie ścian, wymiana silikonu w łazience, wstawienie nowych uszczelek w oknach itp. Z kaucji może być pokryty koszt naprawy zepsutego sprzętu lub ozonowania (gdy np. w mieszkaniu palono papierosy mimo zapisu w umowie, który tego zabraniał).

Sprawny odbiór mieszkania to pewność, że wszystko jest pod kontrolą. W tym czasie właściciel mieszkania powinien upewnić się, że opłaty za media zostały uiszczone, a w lokalu nie występują zniszczenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem przedmiotu najmu. Przeprowadź te czynności osobiście lub skorzystaj z usług pośrednika, by wynajem mieszkania nie generował niepotrzebnych nadmiarowych kosztów. To doskonały sposób na uniknięcie sporów o rozliczenia!

Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://svager-apartamenty.pl/dla-wlascicieli/

© Svager Apartments